Μπομπονιέρες | Μπομπονιέρες γάμου | Μπομπονιέρες βάπτισης // Αμέα,Amea,παιδιά Αμέα, Μη κερδοσκοπικό σωματείο στέγη ελπίδας τα χαρούμενα παιδιά

 

Μπομπονιέρες | Μπομπονιέρες γάμου | Μπομπονιέρες βάπτισης Αμέα, Μη κερδοσκοπικό σωματείο στέγη ελπίδας τα χαρούμενα παιδιά


ΣΤΕΓΗ ΕΛΠΙΔΑΣ "Τα Χαρούμενα Παιδιά"

Η ΣΤΕΓΗ ΕΛΠΙΔΑΣ "ΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ"

από  30/4/2015 έως 30/5/2015

θα ξεκινήσει να δέχεται νέες αιτήσεις από οικογένειες που χρήζουν

βοήθειας τροφίμων στην περιοχή των Αθηνών.

 

 

Για την αξιολόγηση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

β) τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας

γ) δελτίο ανεργίας από ΟΑΕΔ, ή κάρτα ανεργίας

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται συνημμένα (φωτογραφημένα π.χ με κινητό τηλέφωνο).

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 1651/13Μπομπονιέρες | Μπομπονιέρες γάμου | Μπομπονιέρες βάπτισης Αμέα, Μη κερδοσκοπικό σωματείο στέγη ελπίδας τα χαρούμενα παιδιά

 

Web Design and Hosting by Galaxynet | 2010 All rights reserved