Μπομπονιέρες | Μπομπονιέρες γάμου | Μπομπονιέρες βάπτισης // Αμέα,Amea,παιδιά Αμέα, Μη κερδοσκοπικό σωματείο στέγη ελπίδας τα χαρούμενα παιδιά

 

Μπομπονιέρες | Μπομπονιέρες γάμου | Μπομπονιέρες βάπτισης Αμέα, Μη κερδοσκοπικό σωματείο στέγη ελπίδας τα χαρούμενα παιδιά


Παιδιά με ειδικές ανάγκες

Σίγουρα θα έχετε ξανακούσει για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ξέρετε όμως ποια είναι αυτά τα παιδιά και ποια ακριβώς είναι τα προβλήματα τους;

Ειδικές ανάγκες έχει οποιοδήποτε παιδί (ή ενήλικας) που χρειάζεται επιπλέον βοήθεια, περισσότερη από τους άλλους, για να μπορεί να ζει μια,όσο γίνεται, κανονική ζωή.

 

 

Η επιπλέον βοήθεια που χρειάζονται τα παιδιά αυτά μπορεί να είναι:


-Συχνές επισκέψεις σε γιατρούς ή και καθημερινές ενέσεις λόγω κάποιου προβλήματος υγείας όπως είναι ο διαβήτης

-Κάποια ειδικά εξαρτήματα για να μπορούν να κινούνται, π.χ. αναπηρικό καροτσάκι για τα παιδιά που δυσκολεύονται στο περπάτημα και γενικά στην
κίνηση

-Ειδική βοήθεια στο σχολείο από ειδικά εκπαιδευμένους δάσκαλους για τα
παιδιά που έχουν δυσλεξία, δυσκολεύονται στο να διαβάζουν και να γράφουν

-Βοήθεια στην κανονική λειτουργία του οργανισμού από ειδικά εξαρτήματα,
όπως είναι το μικρό μπουκαλάκι που έχουν συνεχώς μαζί τους τα παιδιά που
πάσχουν από άσθμα, ή τα ακουστικά που βάζουν στα αυτιά τους τα παιδιά που
έχουν πρόβλημα ακοής

-Συνεχής βοήθεια στην καθημερινή ζωή για τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση. Τα παιδιά αυτά δεν λειτουργούν όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι
αλλά έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να καλλιεργηθούν και ταυτόχρονα πρέπει να τους διδάσκονται ορισμένα βασικά καθημερινά
πράγματα που από μόνα τους τα παιδιά δεν μπορούν να τα καταλάβουν.

Τα προβλήματα κάποιων παιδιών μπορεί να είναι εμφανή, να μπορεί δηλαδή κάποιος να καταλαβαίνει το πρόβλημα όταν βλέπει το παιδί.
Τέτοια προβλήματα είναι π.χ. η σωματική καθυστέρηση, όταν δηλαδή τα παιδιά κινούνται με αναπηρικό καροτσάκι.

Υπάρχουν όμως και τα προβλήματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να καταλάβει όταν δει το παιδί, π.χ. το άσθμα ή ο διαβήτης.

Το σημαντικό που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας γι' αυτά τα παιδιά είναι ότι ίσως να έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες αλλά αυτές δεν τα κάνουν
εξωγήινους.

Και εμείς έχουμε ιδιαιτερότητες, σωστά; Κάποιοι από μας, δεν είναι καθόλου καλοί μαθητές στο σχολείο αλλά έχουν ταλέντα στην μουσική, στο χορό,
στη ζωγραφική ή σε κάποια άλλη τέχνη, ενώ υπάρχουν κι αυτοί που τα καταφέρνουν στο σχολείο αλλά στις τέχνες είναι για κλάματα!

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι παιδιά όπως όλα τα άλλα και έχουν την ανάγκη για φίλους όπως όλοι μας. Γι' αυτό μην αφήνετε να σας φοβίζει το

πρόβλημα ενός παιδιού αλλά να του συμπεριφέρεστε σαν ένα κανονικό παιδί όπως όλα τα άλλα και όταν χρειάζεται βοήθεια να το βοηθάτε, όπως θα
βοηθούσατε και κάθε άλλο φίλο σας.

Εκπαίδευση για παιδιά με παιδιά με ειδικές ανάγκες


ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης γίνεται:

1. Σε Δημόσιο Σχολείο – συνηθισμένη τάξη


Παιδιά με ειδικές ανάγκες για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση δικαιούνται δωρεάν φοίτηση σε δημόσιο σχολείο για την παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε τάξη συνηθισμένου σχολείου εφοδιασμένου με τις κατάλληλες υποδομές, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου, προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες των παιδιών και στο εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσής τους.

Σε περίπτωση που η ειδική αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται, εν όλω ή εν μέρει, σε τάξη συνηθισμένου σχολείου, καθορίζονται από την Επαρχιακή Επιτροπή το δημόσιο σχολείο και η τάξη, ο αριθμός των παιδιών της τάξης στην οποία φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες (που μπορεί να μειωθεί ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας του προβλήματος των παιδιών που εντάσσονται σε αυτή), οι εξαιρέσεις, απαλλαγές, τροποποιήσεις ή προσαρμογές στο αναλυτικό πρόγραμμα, το είδος της στήριξης που θα παρασχεθεί στο παιδί, οι αναγκαίες οικοδομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές στο σχολείο, οι διδακτικές περιόδοι των εκπαιδευτικών λειτουργών που έχουν την ευθύνη της τάξης την οποία φοιτά το παιδί και ο συνδετικός λειτουργός που θα έχει την άμεση ευθύνη για το παιδί.

Αν, για λόγους που εξειδικεύονται, δεν είναι δυνατή η φοίτηση σε σχολείο της περιοχής στην οποία διαμένει το παιδί, η Επαρχιακή Επιτροπή μεριμνά για τη δωρεάν μεταφορά του προς και από το σχολείο αυτό.


2. Σε Δημόσιο Σχολείο – Ειδική Μονάδα


Η φοίτηση παιδιού με ειδικές ανάγκες για το οποίο προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μπορεί να γίνει σε ειδική μονάδα που λειτουργεί σε συνηθισμένο σχολείο.

Οι Ειδικές Μονάδες είναι εντεταγμένες και ενσωματωμένες σε συνηθισμένα σχολεία και λειτουργούν σε χώρους άνετους και προσπελάσιμους από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο διευθυντής του συνηθισμένου σχολείου στο οποίο στεγάζεται η ειδική μονάδα έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της.

Τα παιδιά της Ειδικής Μονάδας εγγράφονται κανονικά στο μητρώο του σχολείου και στο μαθητολόγιο της ανάλογης, κατά το δυνατό, με την ηλικία τους τάξης.

Ο συνολικός αριθμός των παιδιών σε κάθε ειδική μονάδα καθορίζεται με βάση
την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και την εύρυθμη λειτουργία
της ειδικής μονάδας. Αρμόδια για να αποφασίσει το συνολικό αριθμό των μαθητών
στην ειδική μονάδα είναι η Επαρχιακή Επιτροπή, αφού ακούσει τις απόψεις του
διευθυντή του σχολείου, του συνδετικού λειτουργού, του οικείου επιθεωρητή Ειδικής
Εκπαίδευσης και του δασκάλου της μονάδας.

3. Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για παροχή
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα σχολεία αυτά στελεχώνονται με το αναγκαίο διδακτικό και άλλο επιστημονικό (ψυχολόγοι,
λογοθεραπευτές, γιατροί, φυσιοθεραπευτές και άλλοι) υποστηρικτικό και βοηθητικό προσωπικό και εφοδιάζονται με σύγχρονα μέσα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης εντάσσονται σε ομάδες, που συγκροτούνται λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας και των ιδιαιτεροτήτων κάθε παιδιού, καθώς και της πολυθεματικά αξιολογημένης ειδικής αγωγής που προσδιορίζεται για αυτά. Ο αριθμός των μαθητών στις ομάδες καθορίζεται, με βάση τις αξιολογημένες ανάγκες κάθε παιδιού, από ομάδα που αποτελείται από έναν επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης, έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο, έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Εκπαίδευσης, όλοι από το δημόσιο τομέα, και το διευθυντή του σχολείου.

Η εκπαιδευτική πολιτική των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης περιλαμβάνει σύστημα συνεχούς επαφής των σχολείων ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης με τα συνηθισμένα σχολεία της περιοχής τους και διοργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση.

Τα σχολεία ειδικής αγωγής συστεγάζονται με συνηθισμένα σχολεία, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο, για εξαιρετικούς λόγους, κρίνει διαφορετικά.

4. Παροχή Υπηρεσιών σε Άλλους Χώρους

 


Στα παιδιά με ειδικές ανάγκες της δημοτικής και της μέσης εκπαίδευσης που για λόγους υγείας δεν μπορούν, για μακρύ χρονικό διάστημα, να παρακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων στο σχολείο, δυνατό να εξασφαλίζεται εκπαίδευση με άλλο τρόπο. Η παρακολούθηση μαθημάτων εκτός του σχολείου θεωρείται μέρος του κανονικού προγράμματος μαθημάτων στις κανονικές τάξεις που είναι εγγεγραμμένα τα παιδιά.

Δεν καθορίζεται χώρος άλλος από σχολείο ως χώρος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκτός αν κρίνεται , σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και κατόπιν  συνεννόησης με τους γονείς, ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση που προσδιορίστηκε για το παιδί τους δεν μπορεί να παρασχεθεί σε σχολείο.Μπομπονιέρες | Μπομπονιέρες γάμου | Μπομπονιέρες βάπτισης Αμέα, Μη κερδοσκοπικό σωματείο στέγη ελπίδας τα χαρούμενα παιδιά

 

Web Design and Hosting by Galaxynet | 2010 All rights reserved